Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
İletişim

Adres

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Cemal Gürsel Bulvarı
06590 Cebeci
ANKARA

Santral - Danışma Tel: (0312) 
595 12 00 ve 595 12 12

Dekanlık
Dekanlık Sekreterleri
Özlem Nalçakan ve Pınar Kaymal
Tel:  595 12 20 - 595 12 13 - 595 13 13 (Kurum içi Hat)
Faks: (0312) 362 53 08
eposta: sbf@politics.ankara.edu.tr ve Siyasal.Bilgiler.Dekanlık@politics.ankara.edu.tr

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Bölüm Sekreteri
Gülcan Karakuş
Tel: (0312) 595 12 73

karakus@politics.ankara.edu.tr

İktisat Bölümü
Bölüm Sekreteri
Meral Çolak Karaköse
Tel: (0312) 595 12 75

ausbfmiktisatbolumu@gmail.com

İşletme Bölümü
Bölüm Sekreteri
Hayat Şimşir
Tel: (0312) 595 12 79

simsir@ankara.edu.tr

Maliye Bölümü
Bölüm Sekreteri
Arzu Akyüz
Tel: (0312) 595 14 94

kulen@ankara.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Bölüm Sekreteri
Barış Dicle
Tel: (0312) 595 12 84

bdicle@ankara.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bölüm Sekreteri
Nurgül Güldü
Tel: (0312) 595 12 63

nguldu@politics.ankara.edu.tr

Öğrenci İşleri (Sadece lisans öğrencileri için)
Öğrenci İşleri Sorumlusu
Öğretim Görevlisi Gülen Ağım

Tel: 595 12 16, 595 12 01, 595 14 20, 595 13 31, 595 12 11
agim@politics.ankara.edu.tr

Mülkiye Kütüphanesi
Kütüphane Müdürü
Öğretim Görevlisi Coşkun TARLAKAZAN
Tel: (0312) 595 12 51
tarlakaz@politics.ankara.edu.tr

Yayın İşleri 
Yayın İşleri Sorumlusu
Ramazan Uzunoğlu
Tel: (0312) 595 12 92
ruzunoglu@ankara.edu.tr

Personel İşleri 
Personel Müdürü
Zehra YILMAZ
Te: (0312) 595 12 15
zehra@politics.ankara.edu.tr © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi