Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ULUSLARARASI HUKUK ANABİLİM DALI

Uluslararası ilişkilerin normatif boyutlarının incelenmesini üstlenen Uluslararası Hukuk Anabilim Dalının inceleme/araştırma alanı uluslararası kamu hukukunun bütün alt dallarını kapsamaktadır.

Anabilim Dalı, lisans düzeyinde üç dönemlik kapsayıcı Uluslararası Hukuk dersinin yanı sıra Uluslararası Örgütler ve İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması gibi spesifik konularda da dersler vermektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarında ise uluslararası hukukun kuramsal, tarihsel ve güncel boyutlarına ilişkin uzmanlık dersleri ve seminerler yürütülmektedir.

Anabilim Dalı akademik kadrosu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.
 


 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi