Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Uluslararası İlişkiler Bölümünü oluşturan üç anabilim dalından biridir. Anabilim Dalının temel çalışma alanları, uluslararası ilişkiler disiplinindeki kuramsal ve yöntemsel tartışmalar, güvenlik ve kimlik politikaları, küresel ve bölgesel alandaki tarihsel gelişmeler ve güncel sorunlardan oluşmaktadır.

Anabilim Dalı, Uluslararası İlişkiler Lisans Programının ilk iki yılında sosyal bilimler alanındaki temel bilgileri edinmiş olan öğrencileri, ağırlıklı olarak son iki yılda verilen derslerle uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaştırmayı amaçlamaktadır. Lisansüstü düzeydeyse, öğrencilerin uluslararası ilişkiler alanındaki kuramsal ve kavramsal tartışmalar ile bölgesel ve küresel politika meselelerine daha derinlemesine odaklanmalarını sağlayacak ders ve seminerler vermektedir.

Anabilim Dalı akademik kadrosu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.


 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi