Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

Uluslararası İlişkiler alanının temel aktörü olan devletlerin birbirleriyle ilişkilerini, iç siyasal gelişmelerine de yer vermek suretiyle inceleyen Siyasi Tarih disiplini M.Ö. 7000’lerden günümüze kadar yaşanan başlıca olayları lisans düzeyinde Siyasal Tarih I, II ve III derslerinde ele almaktadır. Tarih içindeki kronolojik sırasına da uygun biçimde önce Siyasi Tarih dersinin okutulması, Bölüm’ün Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Politika (Kuram) dersleri için bir temel oluşturma işlevi de görmektedir.

Siyasi Tarih Anabilim Dalı, bu genel (dünya) tarihi derslerinin dışında, lisans ve lisansüstü düzeyde yöntem (tarih yöntemi) ve özel siyasi tarih (Osmanlı ve Türk dış politikası, Avrasya ve Orta Doğu gibi bölgesel politika v.b.) alanlarında da dersler vermektedir.

Uluslararası İlişkiler alanındaki öncelikli konumuna koşut biçimde, Fakültemiz’in de en eski Kürsülerinden biri olan Siyasi Tarih Anabilim Dalı’nın tarihçesi kısaca şöyledir:

II. Meşrutiyet’in ilanı Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi yapısına olduğu kadar, toplumsal ve kültürel hayatına da etkide bulunmuştur. İşte bu yeni koşulların sonucunda, ülkedeki başlıca okullarda Siyasi Tarih dersi müfredata alınmıştır. İlk kez 1908 sonbaharında Erkan-ı Harbiye Mektebi’nde “Tarih-i Siyasi” olarak okutulmaya başlanan ders, aynı tarihte Mekteb-i Mülkiye’de de yine aynı adla verilmeye başlamıştır. Cumhuriyet döneminde “Siyasi Tarih” adını alan ders, aynı ismi taşıyan Kürsü – 1981/82 öğretim yılından sonra Anabilim Dalı- tarafından 1990’ların başındaki program değişikliğinin ardından “Siyasal Tarih” olarak verilmeye devam etmiştir.

Siyasi Tarih Anabilim Dalı'nın kendi internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

Anabilim Dalı akademik kadrosu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.


 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi