Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SBF DERGİSİ
HAKKIMIZDA

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:
  • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR Dizin
  • Index Islamicus
  • MLA International Bibliography
  • EBSCO Political Science Complete
  • ASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index

TR Dizin Etki Değeri: 2,18
TR Dizin H-İndex: 13

Dergimize ULAKBİM'in DergiPark sisteminden de ulaşabilirsiniz.
http://dergipark.gov.tr/ausbf


 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi