Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Gülay Toksöz

Akademik Geçmişi

  • Gülay Toksöz, (Prof. Dr.) Lisans ve yüksek lisans derecesini ODTÜ Ekonomi-İstatistik bölümünden, doktora derecesini Freie Universitaet Berlin’den almıştır. 

Özgeçmişi

1992’den beri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesidir.  2004-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı başkanlığını yapmıştır. Toplumsal cinsiyet perspektifinden işgücü piyasaları, kadın emeği, uluslararası emek göçü konularıyla ilgilenen Toksöz’ün bu konulara ilişkin çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi vardır. Kitaplarından bazıları: Sendikacı Kadın Kimliği (Seyhan Erdoğdu ile birlikte, İmge Yayınları, 1998), Sosyal Koruma Yoksunluğu-Enformel Sektör ve Küçük İşletmeler (Şerife Türcan Özşuca ile birlikte, SBF Yayınları, 2003), Uluslararası Emek Göçü (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006), Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu (ILO, 2007) ve Kalkınmada Kadın Emeği’dir (Varlık Yayınları, 2012). "Geçmişten Günümüze Türkiye'de Kadın Emeği" başlıklı kitabı  Ahmet Makal ile birlikte derlemiş ve bu çalışma Ankara Üniversitesi yayını olarak çıkmıştır (2012). © 2018, Siyasal Bilgiler Fakültesi