Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Dr. Can Giray Özgül

İletişim Bilgisi

 Ofis:  
 Eposta:  ozgul@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  (0312) 595 12 32
 Faks:  (0312) 319 77 36
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

I. Eğitim Durumu

 • Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı (2011-2017)
Doktora Tez Araştırması: Berlin Teknik Üniversitesi (Almanya), Metropolitan Araştırmalar Enstitüsü (2012)

Doktora Tez Araştırması: Trier Üniversitesi (Almanya), Siyaset Bilimi Bölümü (2014-2015)
 • Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı (2008-2010)
 • Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2003-2007)II. Mesleki Deneyim/İş Tecrübeleri
 • Araştırma Görevlisi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2009-2017)
 • Doktor Araştırma Görevlisi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2017-...)
 • Erasmus Koordinatörü, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2015-....)


Akademik Profili

III. Makaleler

 • Özgül, C. G., (2017), "Türkiye'de Beledileştirme Politikası", Ankara Üniversitesi İnkilap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 61, s. 249-268.
 
 • Keleş, R. ve Özgül, C. G., (2017), "Belediye Organlarına 'Kayyım' Atamaları Üzerine Bir Değerlendirme", SBF Dergisi, 72(3), s. 299-313.
 
 • Özgül, C. G., (2017), "Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımının Türkiye Büyükşehir Belediye Sistemine Yansımaları, Javstudies, 3(11), s. 22-30.
 
 • Keleş, R., Mengi, A. ve Özgül, C. G., (2012), "Ernst Reuter'in İkinci Vatanı Türkiye'de Çağdaş Kentbilimin Gelişmesine Yaptığı Katkılar (Yayınları Üzerinden Bir Değerlendirme)", Mülkiye Dergisi, C.XXXVI, S.275, s. 11-35.
 
 • Özgül, C. G., (2009), “Türkiye’de Siyasi Parti Programlarında Yerel Yönetimler”, Toplum ve Hekim, Dosya: Yerel Yönetimler ve Sağlık, Cilt: 24, Sayı: 4-5, s. 305-323.

IV. Kitaplar
 
 • Keleş, R., Mengi, A., Çınar, T., İşçioğlu, D., Zengin, O., Özgül, C.G., Sin, T. (2017), KKTC'de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Nobel Yayınları, Ankara.
 
V. Kitap Bölümü
 
 • Özgül, C. G., (2015), “Städtische Reformen in der frühen Republikanischen Ära”, Herausforderung und Inspiration: Ernst Reuter als Stadtreformer in der Türkei, Ed. Heinz Reif, Barış Ülker, Be.Bra Wissenschaft Verlag, pp. 61-80.
 
 • Özgül, C. G., (2015), "Urban Reforms in Early Republican Era”, Challenges and Inspirations: Ernst Reuter as an Urban Reformer in Turkey, Ed. Heinz Reif, Barış Ülker, Be.Bra Wissenschaft Verlag, pp.81-94.
 
 • Özgül, C. G., (2015), "Avrupa Birliği'nin Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Politikaları", Yerel Yönetim, Kent ve Ekoloji - Can Hamamcı'ya Armağan, (Ed. Aykut Çoban), İmge Yayınevi, Ankara, s. 111-130.

VI. Bildiriler
 • Özgül, C. G. (2017), "Konut Aktivizmi: Mülkiyet Hakkı ve Kiracı Hareketlerinin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi", I. Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, 17-19 Eylül 2017, KKTC/Gazimağusa. (Tam Metin: Kentsel Politikalar, Ed. Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, s. 97-104). 
 
 • Bıcakcı Canpolat, S. ve Özgül, C. G. (2017), " Türkiye’de Yerel Kredi Piyasası ve Belediyelerin Tahvil İhracı Üzerine Bir Değerlendirme", Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs 2017, İstanbul. 
 
 • Özgül, C. G. ve Değirmencioğlu, Ö. (2017), "İdare, Piyasa ve Mekan: TOKİ'nin Konut Politikasında Yeni Eğilimler", Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (Kayfor 14), 27-29 Nisan 2017, Van.
 
 • Özgül, C. G., (2017), "Devletin Mekanı", Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 09-10 Mart 2017, Ankara
 
 • Özgül, C. G., (2016), “Çevresel Adalet ve Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Akdeniz'de Nükleer Enerji Tartışmaları”,  Uluslararası Akdeniz'de Çevresel Güvenlik Konferansı, 03-04 Şubat 2016, KKTC/Gazimağusa, (Tam Metin: Akdeniz'de Çevresel Güvenlik, Ed. Nesrin Algan, Deniz İşçioğlu, İmaj Yayıncılık, Ankara, s. 198-215).

VII. Kitap Editörlükleri
 • Türkiye Belediyeler Birliği, Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik, Beşinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 2013 (Ayşegül Mengi ve Tayfun Çınar ile birlikte)

VIII. Makale Çevirileri
 • Heinz Reif, Barış Ülker, "Bilgi Transferi ve Kültürler Arası Pragmatizm Arasında Türkiye’de Kentsel Reformlar",  Mülkiye Dergisi, C.XXXVI, S.275, Yaz 2012, s. 37-50. © 2017, Siyasal Bilgiler Fakültesi