Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÖĞRETİM ELEMANI
Müderris Hilmi Efendi

Akademik Geçmişi

6 Şevval 1276 da Maarif-i Umumiye Nezareti Muavinliğinden naklen Mülkiye Müdürlüğüne getirilmiş; Mektebin 1923 de yüksek mektep haline getirilmesi üzerine, 17 yıllık müdürlükten sonra, vazifesinden ayrılmıştır,

Özgeçmişi

BİLGİ: 1276 ve 1281 Tarihli Maarif salnamesinden alındı. © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi