Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÖĞRETİM ELEMANI
Müsir Ali Nizami Paşa

Akademik Geçmişi

     1877 (1293) de Mekteb-i Mülkiye-i Şahane'yi  yüksek mektep olarak tesise memuren o zamanlar Müdürlük ünvanı (nazır) lıkla ifade edildiği için- Mülkiye Mektebi Nazırı olmuş; bu vazifede 21/11/1293 (4 /Aralık/1877) den 1/4/1294 (14/Nisan/1878) e kadar kaldıktan sonra Mekteb-i Sultani (Galatasaray) Müdürlüğüne tayin edilmiştir.

Özgeçmişi

     1821 de Niğde'de doğdu. Osman Niyazi Paşanın oğludur. 1849 da Harbiye, 1851 de de Erkanıharbiye Mektebi'ni bitirdi. Kurmay Subaylara mahus kıdem sıra defterinde (402-30) sayıda kayıtlıdır. Ayrıca Viyana Harp Akademisi'nde de tahsil etmiştir.
    
     Muhtelif birlikler Kurmay Başkanlıklarında bulunmuş; Liva (Tuğbay) ve Ferik (Korg.) olarak uzun müddet Belgrad'da ve sair yerlerde Askeri Komiserlik Yapmıştır.

     1881 de Müşir (Maraşal) rütbesini kazanarak Teftiş-i Askeri Kümisyonu Azalığına getirilmiştir. Bir müddet de Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği yapmıştır. Teftiş-i Askeri Komisyonu Azalığında iken 23/Temmuz/1893 de Hakkın rahmetine kavuşarak Sultan Mahmut Türbesi yakınında defnedilmiştir.

     Üç yabancı lisana vakıf,. alim ve fadıl bir zat olup 3. rütbeden Osmani, 4. Rütbeden Mecidi nişanlarını hamil idi.BİLGi: Mülkiye tarihi ve Mülkiyeliler. © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi