Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÖĞRETİM ELEMANI
Hacı Recai Efendi

Akademik Geçmişi

     1875 de Eyüp Rüştiyesi'nden, 1861 de Mahrec-i Aklam dan birincilikle mezun oldu.
     Mezuniyetini müteakip sırasiyle 1862 de Mahrec-i Aklam Muallim Muavinliğine; 1882 de marif Nezareti Kütüphane Memurluğuna ve ilaveten Mekteb-i Sultani Lsan-ı Osmani Muallimliğine; 1875 de Fatih rüştiyesi Riyaziye, 1876 da Fatih ve Eyüp Rüştiyeleri Coğrafya; 1877 de Mülkiye Mektebi Faransızca Muallimliğine; 1881 de, Mülkiye Fransızca Muallimliği uhdesinde kalmak üzere, mezkur mektep Müdür Muavinliğine; 1890 da bunlara ilaveten Aşiret Mektebi Müdürlüğüne getirildi Abdurrahman Şeref Efendi'nin Galatasaray Sultanisi Müdürlüğüne nakli üzerine 1892 de Mülkiye Mektebi Müdürü nasbedildi. 1893 de Bala rütbesini ihzar etti. Müdürlük vazifesinde 14 sene kaldı.

Özgeçmişi

     Kolağalığından mütekait Hacı Ahmet Rasih Efendinin oğlu olup 1352 de İstanbul'da doğdu. 
      Meşrutiyetin ilanı üzerine, 5000 kuruş maaşla kendi arzusu ile tekaüde sevkedildi. Ne zaman vefat ettiği hakkında bilgi bulunamadı.


Kaynak: Mücellitoğlu Ali Çankaya/ 1310 yılı Maarif Salnamesi. shf. 284-249 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi