Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÖĞRETİM ELEMANI
Mehmet Celal Bey

Akademik Geçmişi

      1881 de Mülkiye’den mezun olduktan sonra Almanya’nın Bonn Üniversitesinde üç yıl Ziraat tahsili yaptı.
      Yurda döndükten sonra; 1883 de Dar-ül Muallimin Coğrafya Muallimliğine; 1884 de Kastamonu İdadisi Müdürlüğüne; 1887 de Beyoğlu Telgraf Merkezi Memurluğuna, müteakiben Trabzon, Kastamonu, Selanik Maarif Müdürlüklerine, 1894 de Encümen-i Teftiş ve Muayene Azalığına; 1895 de Maarif Nezareti Rüştüye Mektepleri Müdürlüğüne ve Tetkik-i Müellefat Komisyonu Azalığına; 1900 de Dar-ül-fünün Coğrafya müderrisliğine; 1904 de Meclis-i Maarif Azalığına 1908 de Mekteb-i Mülkiye Müdürlüğüne getirildi. Bu vazifede 1 yıl kadar kalarak idare mesleğine geçti,

Özgeçmişi

     Maliye memurlarından Atıf Beyefendinin oğlu olup 1863 de İstanbul’ da doğmuştur
     Erzurum,Edirne,İzmir,Halep,Konya,Adana Valilikleri yaptı. İstanbul Şehremenliğini ifa etti. Son vazifesi İstanbul Reji Başmüdürlüğü idi. Şubat 1926 da İstanbul’da vefat etti.
      © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi