Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÖĞRETİM ELEMANI
Hüseyin Nazım Bey

Akademik Geçmişi

1902 de pekiyi dereceyle Mülkiye’yi bitirdi.
Mezuniyetini müteakip sırasıyla Maarif Nezareti Muhasebe Kalemi Hulefalığında, Mercan İdadisi Kitabet-i Resmiye Muallimliğinde, vefa İdadisive Ticaret Mektebi müdür Muavinliklerinde; Üsküdür İdadisi Müdürlüğünde, Aynı mektep Malümat-ı İktisadiye ve Medeniye muallimliklerinde, Kabataş Sultasini Müdür ve Tarih Muallimliğinde, İstanbul Sultanisi Müdürlüğünde bulundu.
Mülkiye Mektebi Müdürlüğüne, Mektebin 1915 de lağvedilip 1918 de Dahiliye Nezaretine bağlı olmak üzere yeniden açılması sırasında 26/Mayıs/1918 de 5000 kuruş maaşla İstanbul Sultanisi Müdürlügünden naklen getirilmiş 10/Haziran/1921 de 6000 kuruş maaşla Maarif Nezareti Tedrisat-ı Aliye Umum Müdürlüğüne  nakledilerek mezkür vazifeden ayrılmıştır. Tedrisat-i Aliye Umümüm Müdürlüğünden İzmir maarif Müdürlüğüne nakledilmiş; bu vazifeder iken Mülkiye müdürü Süreyya Beyin 1924 de vefatı üzerine 13/Nisan/1924 de 4000 kuruş maaşla ikinci defa mülkiye Müdürü nasbedilmiş üç yıl kadar bu vazifgeyi ifaı edip 9/oçak/1927 de Mülkiye Müdür iken Rahmanın rahmetine kavuşmuştur.

Özgeçmişi

Vilayet kadılarından olup Trabzon Kadılığında iken vefat eden Baltacıoğlu Mahmut Beyin oğludur. 1879 da İstanbul’da doğdu. © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi