Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÖĞRETİM ELEMANI
Mehmet Süreyya Bey

Akademik Geçmişi

     İdadi ve Yüksek Tahsilini Mekteb-i Mülkiye’de yapıp 1894 de Mülkiye’yi bitirdi.
     Mezuniyetini müteakip sırasıyla 1896 de Maarif Nezareti Encümen-i Teftiş ve Muayene Kitap Muayene Memurluğuna; 1897 de ilaveten Mektep-i mülkiye Ermenice Muallim Vekilliğine ve Vefa İdadisi Ermenice Muallimliğine; 1901 de Mercan İdadisi Kermenice Muallimliğine; 1907 de Encümen-i teftiş ve Muayene Zalığına; 1908 de Mekatib-i Umumiye Müfettişliğine; 1909’ da Mekatip-i Hususiye Müfettişliğine; 1912’de Maarif Nezareti Umumi Müfettişliğine getirildi. 1921 ‘ de Hüseyin Nazım Beyden acılan Mülkiye Müdürlüğüne tayin Edilip bu vazifede üç yıl kaldı.

Özgeçmişi

     Mahkeme-i Temyiz Ceza Dairesi Mümeyyizlerinden Abdullah Saffet Beyin oğludur. 1864 de İstanbul’da doğdu.
     28/Nisan/1924 de müdürlük vazifesi uhdesinde iken İstanbul’da Rahmanın rahmetine kavuştu. © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi