Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÖĞRETİM ELEMANI
Mehmet Hikmet Bey

Akademik Geçmişi

      1881 de Mülkiye’yi Bitirdi. Mezuniyetini müteakip;  1882 de Vergi Emaneti Meclisi İdare Kalemi memurluğuna; 1883 de Mirgün Rüştiyesi Fransızca Muallimliğine; 1884 de Ticaret Nezareti Terceme-i Fünun Kalemi Memurluğuna, ilaveten Çiçekpazarı Rüştiyesi KFransızca Muallimliğine; 1885 de Karesi (Balıkesir) Vilayeti Maarif Müdürlüğüne, ilaveten Karesi İdadisi Fransızca ve Tarih Muallimliğine; 1887 de Suriye Vilayeti Maarif Müdürlüğüne, İlaveten Şam İdadisi Umumi Tarih Muallimliğine; 1890 da Maarif Nezareti Encümen-i Teftiş ve Muayene Azalığına; Mekteb-i Hukuk Fransızca Muallimliğine, ilaveten Meclis-i Maarif Kalemi Müfettişliğine; 1894 de Meclis-i Maarif Azalığına; 1896 da Ticaret Mektebi Borsa ve Sigorta Muallimliğine; 1898 de ilaveten Malümat-ı Ticariye Muallimliğine; 1911 de Evkaf-ı Hümayun Nezareti Muavinliğine, aynı yıl  Mekteb-i Mülkiye Müdürlüğüne getirildi

Özgeçmişi

      Mehmet, Şükrü Efendinin oğludur7. 1858 de İstanbul’da doğdu... Son vazifesinden 13/Eylül/1915 de Mekteb’in lağvedilmesiyle ayrıldı.1921 de Rahmanın rahmetine kavuştu © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi