Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Doç.Dr. Erdem Cam

İletişim Bilgisi

 Ofis:  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 06590 Cebeci/ANKARA
 Eposta:  erdemcam@ankara.edu.tr
 Telefon:  
 Faks:  

Eğitimi

  • Doktora - Ankara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 2010
  • Yüksek Lisans - Ankara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 2005
  • Lisans - Gazi Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 2001
     

Akademik Profili

Doç. Dr. Erdem Cam, 2001 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında 2002-2005 yılları arasında yüksek lisansını, 2005-2010 yılları arasında doktora çalışmasını tamamlamıştır. Doktora tezini hazırlarken 2006-2007 yılları arasında University of Leicester, 2009-2010 yılları arasında Bangor University Business School'da araştırma çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 2015 yılında Sosyal Politika alanında Doçent olmuştur. 2017 yılında Queen Mary, University of London'da Ziyaretçi Araştırmacı olarak bulunmuştur.   

2004-2018 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde çalışmıştır. Çalışma yaşamıyla ilgili çeşitli konu başlıklarında üniversiteler, sendikalar, kamu kurumları ve özel sektörde yetişkinlere yönelik eğitimler vermiştir. Bu süreçte Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında Bağımsız Değerlendirici ve Dış Uzman olarak çalışmış, 2015-2018 yılları arasında TODAİE'de ders vermiş ve tez yönetmiştir. Avrupa Birliği ve Ulusal Fonlar tarafından finanse edilen birçok projede Proje Yürütücüsü ve Proje Yönetim Birimi Üyesi olarak görev almıştır.
 
Erdem Cam, 2010-2017 yılları arasında Çalışma İlişkileri Dergisi'nin Kurucu Editörlüğünü yürütmüştür. 2013 yılından günümüze SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi'nin Editörlüğünü ve 2017 yılından itibaren Yönetim ve Çalışma Dergisi'nin Kurucu Editörlüğünü yürütmektedir. Çalışma ilişkileri ve sosyal politika alanında kitapları, makaleleri ve bildirileri yayımlanmıştır. Son kitap çalışması Springer tarafından yayımlanmış; "Social Dialogue and Democracy in the Workplace - Trade Union and Employer Perspectives from Turkey" başlıklı çalışmadır.   © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi