Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Şenay Gökbayrak

İletişim Bilgisi

 Ofis:  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 06590 Cebeci/ANKARA
 Eposta:  senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  (00 90 312) 5951468
 Faks:  (00 90 312) 3197736
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

  • Lisans - Ankara Üniversitesi, 1999, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • Yüksek Lisans - Ankara Üniversitesi, 2002, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • Doktora - Ankara Üniversitesi, 2006, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Akademik Profili

1999 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun olan Gökbayrak, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.  2002 yılında “Belediyelerce Sunulan Kentsel Hizmetlerin Özelleştirilmesi Çerçevesinde Taşeronluk ve Çalışma İlişkileri Üzerine Etkileri” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini, 2006 yılında ise, “Gelişmekte Olan Ülkelerden Gelişmiş Ülkelere Nitelikli İşgücü Göçü ve Politikalar –Türk Mühendislerinin “Beyin Göçü” Üzerine Bir İnceleme” başlıklı tezi ile doktora derecesini almıştır.  2012 yılında sosyal politika alanında doçent ünvanı alan Şenay Gökbayrak halen Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gökbayrak’ın, Belediyeler, Özelleştirme ve Çalışma İlişkileri, Zonguldak-Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği’nde Bir Dönem (1921-1946) ve Refah Devletinin Dönüşümü ve Özel Emeklilik Programları adlı üç kitabı ve temel ilgi alanları olan refah devletinin dönüşümü ve sosyal güvenlik; sosyal politikada risk grupları, yaşlanma, uluslararası emek göçü ile kayıt dışı istihdam konularında çeşitli makale ve çalışmaları bulunmaktadır. 

Curriculum Vitae © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi