About
Administration
Departments
Programs
Library
Publications
Alumni
 
SBF JOURNAL
   
Volume:
Issue:
   
 
Journal Database Search:
Keyword:
Title:
Author:
 
 
Ankara University
SBFJOURNAL
 Publication Date: 2018,  Online ISSN: 13091034
 
Klevis Kolasi Uluslararası İlişkiler Teorisinde Bilimsel Realizm ve Yapı Kavramı
Özgür Kaymak
Anna Maria Beylunioğlu
Çelişkili Kimlikler: İstanbul'da Yaşayan Antakyalı Ortodoksların Etnik/Dini Aidiyet Algıları
Emre Eren Korkmaz Göçmenin Kamusal Alanı Almanya’daki Türkiyeli İşçilerin Sendikalarda Temsiliyeti
Çiğdem Akman
Mustafa Kalender
Yerelde Yeni Bir Merkezi Yönetim Birimi: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Demirhan Burak Çelik 16 Nisan Anayasa Değişikliği ve Yeni Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üzerine Bir Değerlendirme
Sezer Alcan          
Onur Özsoy
Sağlığın Ücretler Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
Yetkin Çınar
Gökçe Gürsel
Sevgi Eda Tuzcu
The Impacts of Diversification Strategies of Turkish Banks on Their Profitability and Risk: A Panel Data Analysis
Duygu Nizamoğulları Lone Wolf Theorem for One-Sided Matching Problems with Outside Option
Fatma Aslı Kelkitli Soviet Union’s Balkan Opening During The Khrushchev Period: Attempts To Restore Relations With Turkey ,Yugoslavia And Greece
Hakan Dulkadiroğlu Kitap İncelemesi: Fritjof Capra, Ugo Mattei, Çev. Ebru Kılıç,: Hukukun Ekolojisi: Doğa ve Toplumla Uyumlu Bir Hukuk Sistemine Doğru
SBF Dergi 73/4 Tüm Makaleler
NOT: Makalelerin DOI Numaralarına bu linkten erişebilirsiniz.
 
73(4)  
 
 © 2018, Faculty of Political Science