About
Administration
Departments
Programs
Library
Publications
Alumni
 
SBF JOURNAL
   
Volume:
Issue:
   
 
Journal Database Search:
Keyword:
Title:
Author:
 
 
Ankara University
SBFJOURNAL
 Publication Date: 2017,  Online ISSN: 13091034
 
İsmail Bahadır Turan Avusturya'da Kapitalizmin İnşası Sürecinde Kamu Personel Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Yeni Kamu İşletmeciliği Bağlamında Dönüşümü
Temmuz Gönç Türkiye'de Erkek Hemşire Olmak: Avantajlar ve Dezavantajlar
Özge Özkoç Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya Yönelik Politikası: Bir Modelin Çöküşü
Fatma Ülkü Selçuk Siyasi Çatışmaların Çözümünde Şiddetsiz İletişim Modelinin Olanak ve Kısıtlılıkları
Oğuz Solyalı Yeniden Üretim ve Tek Yönlü İkame ile Kafile Büyüklüğü Belirleme
Dürdane Şirin Saraçoğlu Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Dış Ticaretin Gelişimi ve Türkiye'de İmalat Sanayinde Sektörel İstihdama Etkisi
Sezer Alcan
Onur Özsoy
Türkiye'de Sağlık Harcamalarının Finansmanı Açısından Hakkaniyet
Zeynep Ağdemir Venezuela Ekonomisine ve Kamu Maliyesine Genel Bir Bakış
Ali Mert Taşcıer Kitap İncelemesi: Colin Crouch: Neoliberalizmin Garip Ölümsüzlüğü
Yiğit Karahanoğulları Kronik: Türkiye'de Kamu Maliyesinin Dönüşümü: 1998-2017
SBF Dergi 72/1 Tüm Makaleler
NOT: Makalelerin DOİ numaralarına bu linkten ulaşabilirsiniz.
 
72(1)  
 
 © 2017, Faculty of Political Science