Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
MALİYE BÖLÜMÜ
BÖLÜM TANITIMI

Maliye Bölümü fakültemizin en kapsamlı ders programlarından birine sahiptir. Öğrenciler maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi ve bilgisayar dersleri almaktadırlar. Programın temel hedefi öğrencileri karmaşık ve rekabetçi iş ortamına hazırlamaktır. İstatistik ve matematik gibi dersler de öğrencilerin yoğunlukla aldıkları dersler arasında yer almaktadır.

Maliye eğitiminin amacı öğrencileri yurtiçi ve dünya ekonomilerinin kurum ve işleyiş kuralları alanında eğiterek kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan bankalar, finansal kuruluşlar, yarı-kamusal ve özel girişimlerde ihtiyaç duyulan elemanlar olarak yetiştirmektir. Bölümden mezun olanlar özellikle Maliye ve İçişleri Bakanlıklarında, Hazine Müsteşarlığında, Devlet Planlama Teşkilatında, Değişik kamu ve özel banka ve kurumlarda görev almaktadırlar.

Bölümde dört anabilim dalı bulunmaktadır:
  • Mali İktisat
  • Mali Hukuk
  • Maliye Teorisi
  • Bütçe ve Mali Planlama
Alınan bazı temel dersler şunlardır: Mikro ve Makro İktisat, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Ekonometri, Bilgisayar, İşletme Yönetimi, Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası.

Bölümde 4 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 8 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.


 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi