Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
BÖLÜM TANITIMI

Fakültemizin kuruluşundan itibaren varolagelmiş üç bölümden biri olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, siyaset, sosyal ve yönetim bilimleri, hukuk ve çevre gelişimi sorunları alanlarında büyük bir deneyime sahip bulunmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında  yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerine sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki temel edindirmektir.

Bölümün anabilim ve bilim daları aşağıda belirtilmektedir.

Yönetim Bilimleri
Personel Yönetimi
Yönetim Psikolojisi
Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri
Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku
Devletler Özel Hukuku
İdare Hukuku
Ceza Hukuku
İnsan Hakları

Siyaset ve Sosyal Bilimler
Anayasa
Siyasal Davranış
Siyasal Teori
Sosyoloji
Türk Siyasal Tarihi

Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları
Kentsel Politikalar
Çevresel Politikalar

Karşılaştırmalı Siyaset

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları


Bu çerçeve içerisinde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, aşağıda belirtilen konularda  geniş bir ders perspektifi sunmaktadır; Siyasal Teori; İlk Çağlardan Günümüze Siyasal Düşünceler Tarihi; Devlet Kuramı; İdare Tarihi; Siyasal İktidar; Siyasal Güçler ve Dinamikler; Çağdaş Devlet Düzenleri; Türk Anayasa Düzeni; Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler; Sosyoloji; Türk Yönetim Düzeni; Yönetim Bilimleri ve Ulusal Planlama; Kentsel Politikalar; Çevresel Politikalar; Yerel Yönetimler; Hukuk ve Sistemin Çeşitli Yasal Yönleri.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 17 profesör, 5 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve doktor unvanını almış 5 araştırma görevlisi ile doktorasını yapmakta olan 8 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
         
Lisans programının yanısıra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalına bağlı üç ayrı programda lisansüstü eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Bunlar; Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri ve Kent ve Çevre Bilimleri yüksek lisans ve doktora programlarıdır. Bu programlarda öğrencilere  yüksek lisans programlarında 16, doktora programlarında 19 olmak üzere toplam 35 ders ve seminer sunulmaktadır. Ayrıca bölümümüzün  öğretim üyeleri Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Hukuk, Kadın Çalışmaları ve Sosyal Çevrebilim programlarında da dersler vermektedir.


 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi