Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
Neden Mülkiye

Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle Mülkiye, Türkiye’de, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve uluslararası ilişkiler alanlarında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.

Fakültemizin Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzanan kuruluş ve gelişim süreci yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan Anadolu modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir. Toplumsal reformların başlamasıyla birlikte, yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini arttırma ihtiyacları, çağdaş standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır.

Fakültemiz bu ihtiyacı karşılamak üzere, 1859 yılında İstanbul’da bir meslek okulu olarak kurulmuş ve kuruluşundan itibaren bir dizi değişikliğe uğramıştır. Kuruluşunda Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurumken, 1918 yılında adı Mekteb-i Mülkiye olarak değiştirilmiş ve Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra, 1936-1937 öğretim yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle Ankara’ya taşınarak adı Siyasal Bilgiler Okulu olmuş ve öğretim süresi dört yıla çıkmıştır. 23 Mart 1950 tarihinde 5627 sayılı yasa ile Ankara Üniversitesi'nin çatısı altına girerek adı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur.

1955 yılında fakültemiz kendi statüsünde değişikliğe giderek eğitim ve öğretiminin ilk iki yılını sosyal ve siyasal bilimlerde ortak derslere ayırmış, son iki yılını ise uzmanlaşmaya tahsis etmiştir. Buna bağlı olarak, üçüncü sınıfa gelen öğrencilerin, Diplomasi ve Dış İlişkiler Şubesi, İktisat ve Maliye Şubesi ile İdari Şube bölümlerinden birini tercih etmeleri istenmiştir.

Yüksek lisans ve doktora programından oluşan lisansüstü öğretim, fakültemizde 1955-56 akademik yılından bu yana yürütülmektedir. Fakültemiz, 1982 yılında, Yüksek Öğrenim Kanunu'nca yeniden düzenlenen çerçeveyi kabul etmiştir. Buna bağlı olarak, fakültenin uzmanlık alanları altıya çıkmış ve bölümler birinci sınıftan itibaren bağımsız olacak şekilde örgütlenmiştir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir:

  • Uluslararası İlişkiler
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • İktisat
  • Maliye
  • İşletme
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Aynı düzenlemeyle lisansüstü öğrencilerin sorumluluğu da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ ne geçmiştir. 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren de fakültemizde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı zorunlu hale getirilerek, yabancı dil sınavından muaf olamayan öğrencilerimiz için fakültemizin eğitim-öğretim süresi beş yıla çıkarılmıştır.

Fakültemizin altı bölümünde, 165 akademik personel (56 profesör, 28 doçent, 25 yardımcı doçent, 7 öğretim görevlisi, 47 araştırma görevlisi ve 2 okutman) ve 74 idari personelin katkılarıyla lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Mülkiyeliler olarak adlandırılan fakültemiz mezunları Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda istihdam edilmektedir. Ayrıca, fakültemiz mezunu Mülkiyeliler arasında çok sayıda başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve önde gelen iktisatçılar bulunmaktadır.

Fakültemiz, tarihi boyunca Türk Halkının nezdinde değişim, reform ve akademik özgürlüğün sembolü olmuş, tarihsel misyonunun ve sorumluluğunun bilincinde Türkiye Cumhuriyeti’nin entellektüel ve siyasi evrimine katkıda bulunmaya devam etmiştir. Bu sorumluluğun yansıması olarak da sosyal ve siyasal sorunlar karşısında yapıcı eleştiri hakkını kullanmaya devam etmektedir.


 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi