Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
FAKÜLTE ESKİ DEKANLARI

 1. Cemal Bey ( 1859- 1860 )
 2. Müderris Hilmi Efendi ( 1860- 1876 )
 3. Müsir Ali Nizami Paşa ( 1876- 1878 )
 4. Abdurrahman Şeref Efendi ( 1878- 1894 )
 5. Hacı Recai Efendi ( 1894- 1908 )
 6. Mehmet Celal Bey ( 1908 – 1909 )
 7. Mehmed Rakım Açıkalın ( 1909 – 1911 )
 8. Mehmet Hikmet Bey ( 1911 – 1915 )
 9. Hüseyin Nazım Bey ( 1918 – 1921, 1924 – 1927 )
 10. Mehmed Süreyya Bey ( 1921 – 1924 )
 11. Prof. Zeki Mesud Alsan ( 1927 – 1927, 1943 – 1944 )
 12. Ord. Prof. Ahmed Hamid Ongansu ( 1927 – 1929 )
 13. Ord. Prof. Hüseyin Şükrü Baban ( 1929 -1935 )
 14. Prof. Mehmed Emin Erişirgil ( 1935 – 1942 )
 15. Ord. Prof. Ali Fuat Başgil ( 1942 – 1943 )
 16. Prof. Dr. Burhan Köni ( 1944 – 1948 )
 17. Prof. Dr. Yavuz Abadan ( 1948 – 1948, 1952 – 1954 )
 18. Prof. Fethi Çelikbaş ( 1948 – 1950 )
 19. Prof. Fadil Hakki Sur ( 1950 – 1952 )
 20. Prof. Bedri Gürsoy ( 1954 – 1956, 1961 – 1962 )
 21. Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu ( 1956 – 1956 )
 22. Prof. Dr. Kemal Fikret Arık ( 1956 – 1958 )
 23. Prof. Fehmi Yavuz ( 1958 – 1960 )
 24. Prof. Dr. Cahit Talas ( 1960 – 1961, 1970 – 1971 )
 25. Prof. Dr. Suat Bilge ( 1962 – 1964 )
 26. Prof. Dr. Cumhur Ferman ( 1964 – 1965 )
 27. Prof. Dr. Fahir Armaoğlu ( 1965 – 1966 )
 28. Prof. Aziz Köklü ( 1966 – 1968 )
 29. Prof. Dr. İlhan Unat ( 1968 – 1970 )
 30. Prof. Dr. Mümtaz Soysal ( 1971 – 1971 )
 31. Prof. Dr. Ruşen Keleş ( 1971 – 1974 )
 32. Prof. Dr. Feyyaz Gölcüklü ( 1974 – 1976 )
 33. Prof. Dr. Gündüz Ökçün ( 1976 – 1977 )
 34. Prof. Dr. Cevat Geray ( 1977 – 1982 )
 35. Prof. Dr. Necdet Serin ( 1982 – 1987 )
 36. Prof. Dr. Güney Devrez ( 1987 – 1993 )
 37. Prof. Dr. Celal Göle ( 1993 - 2012 )
 38. Prof. Dr. Yalçın Karatepe (2012 - 2014)
 39. Prof.Dr. Serpil Sancar (2014 - 2016)
 40. Prof.Dr. Kadir Gürdal (2016 - 2018)


 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi