Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
İKTİSAT BÖLÜMÜ
NEDEN BİZ?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi farklıdır!

Öncelikle, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Türkiye’de iktisat eğitimi veren en köklü kurumdur. Bölümüz aynı zamanda iktisat alanında derece veren Türkiye’nin ilk okuludur. Tüm bunlara ek olarak, Mektebi Mülkiye-i Şahane'nin Osmanlı İmparatorluğu'nda toplumsal bilimler alanında derece veren ilk eğitim kurumu olduğunu ve Ankara Üniversitesi'nin de Ankara'nın ilk üniversitesi olduğunu hatırlatalım.

Ondokuzuncu yüzyılın son çeyreğinden itibaren Emin Bey’in Ekonomi Politik (1859), Sakızlı Ohannes Paşa'nın İlmi Serveti Milel (1877) ve Satı Bey’in Fenni Terbiye (1909) derslerinden bugüne Sadun Aren, Mehmet Selik, Atila Karaosmanoğlu, Tuncer Bulutay, Korkut Boratav, Yılmaz Akyüz, Yahya Sezai Tezel, Bilsay Kuruc, Ercan Uygur ve Ergun Türkcan gibi Türkiye entelektüel hayatına kalıcı katkının sahibi birçok iktisatçının öncülüğünde sayısız aydın yetiştirmiş, yetiştirmeye devam etmektedir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nün eğitim dili Türkçedir ve eğitim parasızdır.

AÜ SBF İktisat Bölümü’nde sadece iktisat alaında dersler verilmez. Bölümüzde hukuk, siyaset bilimi ve tarih alanları başta olmak üzere, birçok sosyal ve beşeri bilim alanında disiplinler arası dersler verilmektedir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü sadece ana akım iktisat kuramlarının öğretildiği bir kurum değil, eleştirel yaklaşımlarının tamamının incelendiği bir kurumdur. Bölümümüzde matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometri gibi alanların yanında oyun kuramı, davranışsal iktisat, politik iktisat, iktisat tarihi ve felsefesi gibi alanlarda araştırma ve öğretim yapılmaktadır.

Akademik kadromuzda 9 profesör, 5 doçent, 6 yardımcı doçent, 4 doktor ve 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır. 4 araştırma görevlimiz Türkiye dışında, 11 araştırma görevlimiz de bölümümüzde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Öğrencilerimiz ve akademik personelimiz, düşünce özgürlüğü ve kurumsal özerkliğe bağlı kalmak kaydıyla, en radikalinden en muhafazakâr olanına kadar her türlü fikrin özgürce dile getirildiği bir ortamda faaliyet yürütmektedir. Bunun sonucu olarak, bölümümüz mezunları Türkiye’de ve dünyada ekonomi ve siyaset bürokrasisinde uzman, yönetici ve müfettiş olarak çalışmaktadır.


AÜ SBF İktisat Bölümü, sadece Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin değil aynı zamanda Ankara Üniversitesi’nin de en zengin Erasmus Değişim Programı'nı yürütmektedir.

AÜ SBF Bölümü öğrencileri başta Mülkiye İktisat Topluluğu olmak üzere birçok öğrenci topluluğunda faaliyet göstermektedir.


 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi