Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
İKTİSAT BÖLÜMÜ
BÖLÜM YÖNETİMİ

Fırat BAĞLAR ve Neslihan SÜLÜ, Bölüm Sekreteri
baglar@ankara.edu.tr
Tel: (0312) 5951275
Fax: (0312) 3197736Oya Safinaz ERDOĞDU , İktisat Bölüm Başkanı
Profesör Doktor
Doktora Iowa Devlet Üniversitesi (2002)
İktisat Politikası Anabilim Dalı
Çalışma Alanları: Oyun teorisi,enerji ekonomisi, para politikası
Oda: AÜ İLEF No: 402
Tel: +90.312.5951275
oerdogdu@ankara.edu.trAltuğ YALÇINTAŞ, İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı
Doçent Doktor
Doktora Erasmus Üniversitesi (2009)
İktisat Tarihi Anabilim Dalı
Çalışma Alanları: İktisadi kuramlar tarihi ve felsefesi, evrimci politik iktisat, Türkiye'de iktisadi düşünce
Oda: AÜ İLEF No: 418
Tel: +90.312.5951495
altug.yalcintas@politics.ankara.edu.tr

Umut ÖNEŞİktisat Bölüm Başkan Yardımcısı
Yardımcı Doçent Doktor
Doktroa Brown Üniversitesi (2009)
İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Çalışma Alanları: Davranışsal iktisat, mikro iktisat, oyun teorisi
Oda: AÜ SBF  Spor  Salonu No: 135
Tel: +90.312.5951409
uones@ankara.edu.tr


Mehmet Murat BASKICI, İktisat Tarihi ABD Başkanı
Profesör Doktor
Doktora Ankara Üniversitesi (2000)
İktisat Tarihi Anabilim Dalı
Çalışma Alanları: Genel iktisadi tarih, 19. yüzyıl Osmanlı iktisadi tarihi
Oda: AÜ SBF Spor Salonu No: 141
Tel: +90.312.5951338
baskici@politics.ankara.edu.tr


Ferda DÖNMEZ ATBAŞI, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD Başkanı
Doçent Doktor
PhD Utah Üniversitesi (2007)
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Çalışma Alanları: Uluslararası politik iktisat, iktisadi krizler
Oda: AÜ SBF  Spor  Salonu No: 143
Tel: +90.312.5951335
donmez@politics.ankara.edu.tr


Seçil Aysed KAYA BAHÇE, İktisat Teorisi ABD Başkanı
Doçent Doktor
PhD ODTÜ (2005)
İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Çalışma Alanları: Makro iktisat, emek piyasaları, gelişen ülkeler, global krizler
Oda: AÜ İLEF No: 411
Tel: +90.312.5951395
aysedkaya@gmail.com


Hasan ŞAHİN, İktisat Politikası ABD Başkanı
Profesör Doktor
Doktora Vanderbilt Üniversitesi (1999)
İktisat Politikası Anabilim Dalı
Çalışma Alanları: Uygulamalı ekonometri, finansal risk analizi, derecelendirme
Oda: AÜ SBF No. 234
Tel: +90.312.5951206
hsahin@politics.ankara.edu.tr


 © 2018, Siyasal Bilgiler Fakültesi