Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
İŞLETME BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Özlem Atay

İletişim Bilgisi

 Ofis:  Ankara University Faculty of Political Sciences Department of Management 06590 Cebeci Ankara TURKEY
 Eposta:  ozkanli@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  90 312 595 12 43
 Faks:  90 312 319 77 36
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

          Prof. Dr. Özlem ATAY

     
     Özlem ATAY, 1984’de TED Ankara Koleji’nden, 1988’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. Akademik kariyerine paralel olarak, 1988 ve 1996 yılları arasında Milli Prodüktivite Merkezi’nde ‘Uzman’ olarak çalışmış; Almanya REFA Enstitüsü hocaları tarafından ‘REFA İş Etüdü Öğretmeni’ olarak yetiştirilmiştir. Bu dönemde, Türkiye’de sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren birçok işletmede verimlilik artırma teknikleri konusunda eğitim, danışmanlık ve araştırma çalışmaları yürütmüştür. 1996 yılından bu yana, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve halen ‘Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’ görevini sürdürmektedir. 1999 ve 2002 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2006 yılında Profesör olmuştur. Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile bazı özel ve kamu kuruluşlarında insan kaynakları geliştirme eğitim programlarına destek olmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde birçok ders (Management, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim, Modern Yönetim Kuramı, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Örgüt Kuramı, Çokuluslu İşletmelerde Yönetim, Yönetim Bilimine Giriş, Türk İşletmelerinde Yönetim Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Küreselleşme Sürecinde Yönetsel İşlevlerde Farklılaşma, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Yönetim ve Kadın, Yönetim…vb.) vermektedir. Uzmanlık alanları stratejik yönetim, yönetim ve organizasyon, örgütsel davranış, verimlilik artırma teknikleri, insan kaynakları yönetimi, kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyettir. Akademik hayatı boyunca TÜBİTAK, Dünya Bankası, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara Üniversitesi ve YÖK’den birçok araştırma bursu kazanmıştır. 2000 yılında, Dünya Bankası bursunu kazanarak, İngiltere Londra’da London School of Economics, University of Hertfordshire ve Manchester’da Manchester School of Management Üniversitelerinde öğretim üyeleriyle ortak bilimsel çalışmalar yapmıştır. 2006 yılında Curtin University Graduate School of Business, Perth, Australya;  2008 yılında Aalborg University College of Business, Aalborg, Danimarka; 2011 yılında Valparaiso University College of Business Administration, Valparaiso, ABD; 2012-2013 akademik yılında Northern Illinois University College of Business, Management Department, DeKalb, ABD’de misafir öğretim üyesi olarak davet edilmiş, lisans ve yüksek lisans düzeyinde “Management and Organizational Behavior”, “Principles of Management”, “Management” derslerini vermiş ve yabancı meslektaşlarıyla kültürlerarası karşılaştırmalı birçok araştırma projesi gerçekleştirmiştir. Dört farklı uluslararası konferansta sunduğu tebliğlerle 2011’de “Best Paper Award”, 2000’de “Award of Excellence”, 2011’de “Success Award” ve 2017’de “Best Paper Award” ödüllerini kazanmıştır. Uzmanlık alanında çok sayıda kitap, makale, çeviri ve bildirileri bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel dergide hakemlik yapmakta ve Editörler Kurulu’nda yer almaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. 11 ülkeden kadın araştırmacıların yer aldığı Women in Higher Education Management (WHEM) Network’de Türkiye’yi temsil etmektedir.            
Web linki: https://ozlemataysbf.blogspot.com/

           Prof. Dr. Ozlem Atay Autobiographical Note
         
          Özlem Atay is a professor of Management at the Faculty of Political Sciences, Ankara University in Ankara, Turkey since 1996. She is the Head of Management and Organization Chair in the Department of Management.  She was Vice Head of Management Department between 1999 and 2002. She teaches Management and Organization, Human Resources Management, Enterprise Policy and Strategic Management, Modern Organization Theory, Organizational Behavior, Management of Multinational Enterprises, Introduction to Management, Management and Organizational Behavior, Principles of Management, Management, Management Practices in Turkish Enterprises, Successful Case Study Method in Turkish Enterprises, Human Resources Management Practices and Women in Management. She worked at Turkish National Productivity Center as a specialist between 1988 and 1996. She has led a number of training/consulting/research missions in public and private sector enterprises. She specializes in management, organizational behavior, productivity improvement techniques, human resources management, strategic management, energy, quality management, gender and women studies. She is the author of six books, chapters in four books published by international publication companies and many academic articles in English and Turkish. She has received research scholarships from the World Bank, the Turkish Academy of Sciences, Ankara University and the Turkish Higher Education Institution. She was a visiting professor at Curtin University Graduate School of Business, Perth, Australia, in 2006; at Aalborg University College of Business, Aalborg, Denmark, in 2008, at Valparaiso University College of Business Administration, Valparaiso, USA in 2011, at Northern Illinois University College of Business, Management Department, DeKalb, USA in the 2012-2013 academic years. She won “Best Paper Award”, “Success Award” and “Award of Excellence” with three papers presented at three different international conferences. She represents Turkey at the international gender research consortium, the Women in Higher Education Management (WHEM) Network. The WHEM Network brings together internationally-recognized gender in HE researchers in 12 countries-– Australia, Austria, Ireland, New Zealand, Portugal, Sweden, South Africa, Turkey, India, the United Arab Emirates and the UK. WHEM Network, published its first book with Palgrave - Gender, Power and Management - in April 2011. The Network’s next book with Palgrave, Generation and Gender in Academia, is published in June 2013.The third multi-country research book with Palgrave- Gendered Success in Higher Education: Global Perspectives- will be published in February, 2017. She published a book titled “Electricity Service Privatization in Turkey” with coauthors in April 2016. She can speak fluent English, good German. Turkish is her mother tongue. She has many international and national journal peer-review and “Editorial Board” membership responsibilities.
Web link: https://ozlemataysbf.blogspot.com/

Kisisel sayfasi:
 
http://www.cob.niu.edu/personnel/PersonnelDetails.asp?id=OAO0001 

İnsan Kaynakları dersine ilişkin ders notlarını içeren PPT sunuları için tıklayınız:

 https://www.dropbox.com/sh/8iv4c6pzt0fwc0u/AAD8RM53SUaZw_EpwaK6-nWla?dl=0                

Ana sayfasi : http://www.cob.niu.edu/ozkanli/.

Northern Illinois University Management Department Fakülte sayfasi biyografi bilgisi  (http://www.cob.niu.edu/mgmt/faculty.asp )

Akademik Profili

Ankara Üniversitesi Bülten 01-30 Nisan 2011, sayı 143, sayfa 42

bultenler.ankara.edu.tr/dergiler/45/932/sayi932.pdf

Women in Higher Education Management Network Member:
Prof. Dr. Ozlem Atay:


http://wil.insightsme.net/whem/

Curriculum Vitae © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi