Neden Mülkiye
Hizmet Standartları
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Aykut Namık Çoban

İletişim Bilgisi

 Ofis:  
 Eposta:  coban@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  (0312) 595 13 56
 Faks:  (0312) 319 77 36
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

Eğitim
 

Ocak 1997- Essex Üniversitesi (Colchester, İngiltere)         

Ocak 2001  Sosyoloji Doktoru

           Tez başlığı : ‘Global vs. Local?  International Capital, the State and

           Communities of Environmental Resistance’

1988-1991  Ankara Üniversitesi

           Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı

           Tez başlığı: ‘Ekoloji ve Siyaset: Yeşil Hareket’

1983-1987  Ankara Üniversitesi

           Siyasal Bilgiler Fakültesi

      Kamu Yönetimi Lisans öğrenimi


İş Deneyimi
 

Haziran 2011-   Profesör

                            AÜ SBF Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

                            Dersler: Sosyal Çevrebilime Giriş, Yeşil Siyasal Düşünce, Biyoteknolojnin
                            Ekonomi-Politiği, Gelişme Stratejileri ve Biyoteknoloji (Biyoteknoloji Enstitüsü),
                            Çevre Sorunları (TODAİE).

Mayıs 2005      Doçent

                           AÜ SBF Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Aralık 2003      Yardımcı Doçent

                           AÜ SBF Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

2002-2003       Leverhulme Trust Konuk Araştırmacı (visiting fellow)

                            Essex Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü  

1991-2003       Araştırma Görevlisi

                           AÜ SBF Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

1990-1991       Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde Asistan. 

Akademik Profili

Yayınlar
 


‘Ekolojik Tartışmalar Bakımından Marx’ın Düşüncesinin Değeri’, Kurtuluş Dergisi, Sayı 2, Mayıs-Haziran-Temmuz 2012, 93-104.

‘Türkiye'de GDO Düzenlemesi ve Sosyo-Ekolojik Sorunlar’, Ekoloji Kolektifi (Yay.Haz.), Görünmez Elin Ekolojisi, Biyogüvenlik ve GDO, Ankara, Ziraat Mühendisleri Odası ve Ekoloji Kolektifi Ortak Yayını, 2010, 43-65.

B. Duru ile birlikte, 'Emek Ekseninde AKP İktidarının Çevre ve Kent Politikaları', İktisat Dergisi, Sayı 508-509-510, Aralık 2009, 57-68


‘'Sürdürülebilir Kalkınma' Tartışması Ekseninde Bergama Köylü Direnişi', D. Yıldırım ve E. Haspolat (Der.) Değişen İzmir'i Anlamak, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2010, 561-599.


‘Türkiye’de İnsan Embriyosu Üzerinde Araştırma Yapmanın Hukuki Sorunları’, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 86 (Ocak-Şubat) 2010, 204-248.


‘Türkiye’de Üreme Sürecinde Oluşturulan Tüpteki İnsan Embriyosunun Hukuki Statüsü’, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 27, 2009, 75-96.


R. Keleş ve C. Hamamcı ile birlikte, Çevre Politikası, 6. Basım, Ankara, İmge, 2009.


‘Genomic Information and the Public–Private Imbalance’, Capital and Class, No. 94, 2008, 71-105.


‘Türkiye’de Ana Rahmindeki Embriyonun Hukuki Statüsü’, 6.Ankara Biyoteknoloji Günleri: Biyoteknoloji, Biyogüvenlik ve Sosyo-Ekonomik Yaklaşımlar, Ankara, A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Yayını, 2007, 85-110.


‘İnsan Hakları Bağlamında Embriyonun Moral Statüsü’, Toplum ve Bilim, Sayı 109, 2007, 258-295.


M. Yetiş ile birlikte, ‘Community-Based Ecological Resistance Movements’, G.L. Anderson ve K.G. Herr (eds), Encyclopedia of Activism and Social Justice, London, Sage, 2007, 92-95.


‘Caught Between State-Sovereign Rights and Property Rights: Regulating Biodiversity’, Review of International Political Economy, Vol. 11, No. 4, 2004, 736-762

(Fransızcası: ‘Entre les Droits de Souveraineté des États et les Droits de Propriété: la Régulation de la Biodiversité’, A Contrario, Vol. 2, No. 2, 2004, 138-166) 


‘Community-based Ecological Resistance: The Bergama Movement in Turkey’, Environmental Politics, Vol. 13, No. 2, 2004, 438-60.


‘Çok Uluslu Şirketler – Ekolojik Zarar İlişkisinin Ekonomi-Politiği’, M. Marin ve U. Yıldırım (eds), Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar: Ekolojik, Ekonomik, Politik ve Yönetsel Perspektifler, İstanbul, Beta, 2004, 273-298


‘Biyoteknoloji, Habermas ve Kendimiz Olmak’, Mülkiye, Cilt 28, Sayı 242, 2004, 237-253.


‘Çevreciliğin İdeolojik Unsurlarının Eklemlenmesi’, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 3, 2002, 3-30


‘Küreselleşmeye Karşı Olmak: Olanaklar ve Sınırlılıklar’, Praksis, Sayı 7 (Yaz), 2002, 117-64.


‘International Arbitration, Sovereignty and Environmental Protection: The Turkish Case’, in F. Biermann, R. Brohm ve K. Dingwerth (eds), Proceeding of the 2001 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change, ‘Global Environmental Change and the Nation State’, Potsdam: Potsdam Institute for Climate Impact Research, 2002, 217-25


B.Duru, C.Geray, C.Hamamcı, A.Kaplan ve R.Keleş ile birlikte, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Araştırması, Ankara, Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı yayını, 1995.


Ç.Aruoba ve C.Hamamcı ile birlikte, Iskenderun Bay Environmental Management Project Within the Context of Environment-Development: A Systemic and Prospective Analysis, Sophia Antipolis, France, UNEP Blue Plan Regional Activity Centre yayını, 1994.


‘Kürt Sorunu ve Güncel Çözümler’, Mülkiyeliler Birliği, Sayı 147, 1992. © 2017, Siyasal Bilgiler Fakültesi