Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Funda Keskin Ata

İletişim Bilgisi

 Ofis:  AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, 06590 Cebeci Ankara TURKEY
 Eposta:  keskin@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  0090 312 595 1404
 Faks:  0090 312 319 7736
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

Lisans: 1987 A.Ü. SBF

Yüksek Lisans: 1990- "Uzayın Hukuksal Statüsü ve BM'nin Rolü"

Doktora: 1997- "Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma"


VERİLEN DERSLER
Deniz Hukukunda Son Gelişmeler-Doktora
Birleşmiş Milletler ve Türkiye-Yüksek Lisans
Uluslararası Hukuk II-Lisans
SEMİNER
Kuvvet Kullanma-Doktora

Akademik Profili

2001- Yardımcı doçent

2007- Doçent


YAYINLAR

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

 Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve Birleşmiş Milletler, Ankara, Mülkiyeliler Birliği, 1998.


Yaşayan Lozan, Çağrı Erhan (ed.), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2003 içinde:

   “Lozan Antlaşması’nın Hukuksal Etkileri, p.98- 106.

    “Azınlıklar Konusu,” p. 213-263.

    “Türk ve Rum Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi,” p. 765- 806.

    “Sivil Tutuklular ve Savaş Tutsaklarına İlişkin Türk-Yunan Anlaşması,”  p. 806- 822.

     “Genel Affa İlişkin Açıklama ve Protokol,”  s. 822-852.

     "İşgal Edilmiş Türkiye Topraklarının Boşaltılmasına İlişkin Açıklama,”s. 853-864.


Birleşmiş Milletler ve Türkiye: Uluslararası Barış ve Güvenliğe İlişkin Sorunlar,  Ekin, Ankara, 2005.


“Küresel Uluslararası Örgütler I: Birleşmiş Milletler,” Uluslararası Örgütler, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010.


 “Uluslararası Örgütlerle İlişkiler: BM’de Türkiye,” Türk Dış Politikası, 3. Cilt, ed. Baskın Oran (baskıda)

MAKALELER

 "Türkiye’nin Irak ve Suriye ile Su Sorunu,” Türk Diplomasisinin 200. Yılı Sempozyumu, Türk Tarih Vakfı, Ekim 1996.

"Silahlı Çatışmalar Hukukunun BM Kuvvetlerine Uygulanması, “ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 52, No: 1-4, 1997, s. 447-466.

"1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nden Doğan Sorunların Çözülmesinde Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi: M/V Saiga” yasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 53, No: 1-4, 1998, s. 185-205.

"Birleşmiş Milletler Reformu,", Kocaeli Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999, p.431-448.

 "Yeni Barış Güçleri," Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt. 54, No:4, 1999,  p.67-81.

 “BM ve Kuvvet Kullanma,” Avrasya Dosyası, Cilt. 8, No: 1, 2002,  p. 149- 174.

 “New Challenges Facing the United Nations,” The Turkish Yearbook of International Relations, Cilt. XXXIII, 2002, p. 271- 284.

 “1990 Sonrası BM Barış Güçleri ve Türkiye’nin Katkısı,”  Avrasya Dosyası, Cilt. 9, No: 4, 2003, p. 237-255.

“Irak Savaşı ve Uluslararası Hukuk,” Hukuk ve Adalet, Cilt. 1, No: 1, 2004, p.12-28.

"Uluslararası Hukuk Açısından NATO’nun Kosova Müdahalesi,” 10. Askeri Tarih Sempozyumu, Soğuk Savaş Dönemi ve Sonrası Savaş Tarihi Sonuçlarının Türkiye’nin Güvenliğine Stratejik Etkileri, 20-22 Nisan 2005, İstanbul.

 “İnsancıl Müdahale: 1999 Kosova ve 2003 Irak Sonrası Durum,” (Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 3, Kış 2006, p.49-67.

"Yeni BM Genel Sekreteri: Sorunlar ve Beklentiler,” Mülkiye, Cilt. XXXI, Bahar 2006, p.135-148.

“Turkey's Trans-Border Operations in Northern Iraq: Before and After the Invasion of Iraq,” Research Journal of International Studies, Issue 8, 2008.

 “Darfur: Koruma Yükümlülüğü ve İnsancıl Müdahale Kavramları Çerçevesinde Bir İnceleme,” Uluslararası İlişkiler, Cilt. 6, No:  21, Bahar 2009, p. 67-88.

"Uluslararası Hukuk Açısından Türk Askeri Uçağının Suriye Tarafından Düşürülmesinin Bir Değerlendirmesi", Ortadoğu Analiz, Cilt 4, Sayı 44, Ağustos 2012, s. 16-29.


YAYINLANMAMIŞ TEBLİĞLER

Turkey Between East and West: The Question of Human Rights, Dr. Moses Leo Gitelson Seminars, The Ralph Bunche Institute on the United Nations, October 2, 1999.


“İnsani Müdahalenin Kuramsal Temeli”, İnsani Müdahale Paneli, Başkent Üniversitesi, 28.04.2011.


Armed Conflict in the Black Sea Region: 2008 South Ossetia, IV. Black Sea International

Symposium, “Conflict and Cooperation”, 6-7 Ekim 2011, Giresun, Türkiye. © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi