Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
MALİYE BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Çiğdem Berna Kocaman

İletişim Bilgisi

 Ofis:  
 Eposta:  ckocaman@law.ankara.edu.tr
 Telefon:  
 Faks:  
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

  • Lisans - Üniversite, yıl, bölüm

Akademik Profili

ÖZGEÇMİŞ


Prof. Dr. ÇİĞDEM BERNA KOCAMAN
Doğum Yılı: 1957
Yazışma Adresi : Reşat Nuri Caddesi 104/8 Çankaya     06540   Ankara/Türkiye
Telefon : 3124403312
Faks : 3124318180
e-posta : ckocaman@law.ankara.edu.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke  Üniversite  Fakülte/Enstitü  Öğrenim Alanı  Derece  Mezuniyet Yılı
Türkiye  Ankara Üniversitesi   SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ  MUHASEBE FİNANSMAN   Doktora  1988
Türkiye  Ankara Üniversitesi   SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ  MUHASEBE FİNANSMAN   Yüksek Lisans  1983
Türkiye  Orta Doğu Teknik Üniversitesi   İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  İŞLETME   Lisans  1979

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş  Ülke  Şehir  Bölüm/Birim  Görev Türü  Görev Dönemi
Ankara Üniversitesi   Türkiye  Ankara  Ekonomi-Maliye   Prof. Dr.  2004-
Ankara Üniversitesi   Türkiye  Ankara  Ekonomi-Maliye  Doç.Dr. 1999-2004
Ankara Üniversitesi   Türkiye Ankara Ekonomi-Maliye  Yrd.Doç.Dr. 1997-1999
Bilkent Üniversitesi Türkiye Ankara Turizm ve Otelcilik
Yüksek Okulu Öğretim Gör. 1997-1994
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye Bolu İşletme Yrd. Doç.Dr. 1994-1988
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye Bolu İşletme Araş.Gör. 1988-1981

UZMANLIK ALANLARI

Finans, Finansal Piyasalar,Yatırım Teorisi 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Berna Kocaman, Mehmet Ağa; “Efficient Market Hypothesis and Emerging Markets: Empirical Evidance Using A  New Series Called Index-20 for Istanbul Stock Exchange”, Emerging Market Letters (EML), Special Issue, September 2006.
Berna Kocaman, Şerife Eyüpoğlu; “Is There  A Link Between Strategic Human   Resource Management Practices And Organization Outcomes?  A Study of The Northern Cyprus Manufacturing Industry”; Europian Journal of Economics, Finance And Administrative Sciences; Issue 6, October 2006.
Berna Kocaman, Mehmet Ağa; “An Empirical Investigation Of The Relationship Between Inflation, P/E Ratios And Stock Price Behavior Using New Series Called Index-20 for Istanbul Stock Exchange; International Research Journal of Finance and Economics; Issue 6, November 2006.
Berna Kocaman, Tülen Saner; “Job Satisfaction of Public Sector Managers in North Cyprus”  Europian Journal of Economics, Finance And Administrative Sciences; (Issue 10, March 2008)

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
KOCAMAN, Ç. BERNA, Serbest Bölgelerin Makroekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2007, Cilt 56, Sayı 3,
s.99-135
KOCAMAN, Ç. Berna, Opsiyonların ve Şirket Borçlarının Fiyatlandırılması, içinde Finans Teorisinin Temel Makaleleri, Editör: C. Erol, SPK Yayınları, Yayın No:124, 1998
KOCAMAN, Ç. Berna, Insider Trading ve Pazar Etkinliği, Prof. İsmail Türk’e Armağan, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No:54, 1996
KOCAMAN, Ç. Berna, Hisse Senetlerinin İlk Halka Arzında Düşük Fiyatlandırma, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:11-12-13, 1995
KOCAMAN, Ç. Berna, Kadın Girişimcilerin Finansal Sorunları, Küçük İşletme, Yıl: 1, Sayı:4, Eylül 1995
KOCAMAN, Ç. Berna, Doğu ve Güneydoğu’da Serbest Bölge Kurulması Düşünülürken Serbest Bölgeler ve Kalkınma, İşletme ve Finans, Yıl:9, Sayı:103, Ekim 1994
KOCAMAN, Ç. Berna, Geçmişten Günümüze Factoring, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Mart 1991, Yıl:28, Sayı:3
KOCAMAN, Ç. Berna, Üniversitelerin Örgütsel Yapısı Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Ekim 1989, Sayı: 112
KOCAMAN, Ç. Berna, Serbest Bölgeler Bölgesel Kalkınmanın Bir Aracı Olabilir Mi?, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Nisan 1989, Sayı: 106
KOCAMAN, Ç. Berna, Serbest Bölgelerin Anadolu'daki ve Özellikle Akdeniz'deki İlk Örnekleri, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Temmuz 1989, Sayı: 97

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
KOCAMAN, Ç. Berna, Are They Immune to Financial Crises? An Empirical Study on Financial Crises on the Stock Prices of Exporting Firms on Istanbul Stock Exchange, EFMA 2003 Helsinki Meetings
KOCAMAN, Ç. Berna, Floating The Wreck: Turkish Banking System Under Crisis, Global Awareness Society International Twelf Annual Conference, 22-25 May 2003, Washington, USA
KOCAMAN, Ç. Berna, Globalization, Integration of Financial Markets and Crisis, Integration Pains of a developing Country: Turkey 2000, Prodeedings of the Eleventh Annual Conference, Responsibilities of Developed Countries in the Global Village, May 23-26 2002, Vancouver, Canada
KOCAMAN, Ç. Berna, An Empirical Investigation of Risk of Stocks Traded on Istanbul Stock Exchange (1986-1999), Global Awareness and Its Effects On Peace and Reconciliation, May 25-28 2000, New York, USA
KOCAMAN, Ç. Berna, Bölgesel Kalkınmanın Bir Aracı Olarak Serbest Bölgeler: Türkiye Uygulaması, ERC / ODTÜ, İktisat Kongresi, 18-20 Eylül 1997, Ankara
KOCAMAN, Ç. Berna, Factoring İşlemi, Başlıca İşlevleri ve Uygulamada Görülen Tipleri, içinde Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde İşletmecilik Bilimi ve Uygulamaları, Editörler: C. Yılmaz ve H. Tütek, Dokuz Eylül Üniversitesi, Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yayın No:1, Manisa, 1991

Kitaplar
KOCAMAN, Ç. Berna, Finansal Piyasalar, Siyasal Kitabevi, Ankara,2003
KOCAMAN, Ç. Berna, Finansal Açıdan Factoring, Siyasal Kitabevi, Ankara,2003
KOCAMAN, Ç. Berna, Serbest Bölgeler, Türkiye’de Seçilen Yerlerin Bilimsel Açıdan Değerlendirilmesi, Siyasal Kitabevi, Ankara,2003
KOCAMAN, Ç. Berna, Yatırım Teorisinde Modern Gelişmeler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bazı Değerlendirme ve Gözlemler, İMKB Araştırma Yayınları, Yayın No:5, İstanbul, Haziran 1995 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi