Neden Mülkiye
Hizmet Standartları
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Yrd.Doç.Dr. Elçin Aktoprak Uzgel

İletişim Bilgisi

 Ofis:  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cemal Gürsel Bulvarı, 06590 Cebeci Ankara
 Eposta:  aktoprak@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  0090 312 595 1288
 Faks:  0090 312 319 7736
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

2003- 2008, Doktora,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı

Batı Avrupa’da Ulus İnşa Süreçleri ve Ulusal Azınlık Sorunları

2001- 2003, Yüksek Lisans,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı

Doğu Asya’da Azınlık Sorunları: Çin ve Japonya

1997–2001, Lisans,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Akademik Profili

Araştırma Alanı: Milliyetçilik, azınlıklar, çatışmaların çözümü, uluslararası ilişkilerde kimlik politikaları ve dış politika

Yayınlar 

Kitap

Devletler ve Ulusları: Batı Avrupa’da Milliyetçilik ve Ulusal Azınlık Sorunları, Ankara, Tan Kitabevi, 2010.


Kitap Bölümleri   

“AB ve Ulusal Azınlıklar,” Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliği, ed. Rasim Özgür Dönmez, Gökhan Telatar, Ankara, Phoenix, 2008, s. 81–120.

“Ulusun Tahayyülünde Anadili,” Anadili Sempozyumu Bildiriler Kitabı-2 (30-31 Mayıs 2009), Ankara, Eğitim-Sen Yayınları, 2010.
     
"Citizenship and National Identity: A Comparative Analysis," Societal Peace and Ideal Citizenship for Turkey, ed. Rasim Özgür Dönmez and Pınar Enneli, Plymouth, Lexington Books, 2011, s. 27-48.

Makaleler

"Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak," Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, Kış 2004, s. 23-58.
    
“Devlet ‘Baba’ ve ‘Hayırsız Evlat’ Kürtler,” Mesele, Sayı 30, Haziran 2009, s. 49-53.

“Kürt Açılımında Model Arayışları: Kuzey İrlanda ve Bask Örnekleri,” Birikim, Sayı: 247, Kasım 2009, s. 20-29.

Bir 'Kurucu Öteki' Olarak Türkiye'de Gayrimüslimler," İnsan Hakları Çalışma Metinleri, XVI, 2010.

"Ulus-Devletin Dönüşümünde İspanya Modeli ve Katalonya Örneği," DİPNOT, Sayı 6, 2011, s. 21-45.

“The Kurdish Opening and the Constitutional Reform: Is there any Progress?,” European Yearbook of Minority Issues, Vol 9, 2010, s. 643-667.


Kitap İncelemeleri

"Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararası Konumu,"  Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Güz 2004, s. 175-185.

"İlhan Uzgel, Ulusal Çıkar ve Dış Politika," SBF Dergisi, Cilt 59, Sayı 2, Nisan Haziran 2004, s. 189-194.

“Antonios Liakos, Dünyayı Değiştirmek İsteyenler Ulusu Nasıl Tasvir Ettiler?,” Alternatif Politika, Cilt 1, Sayı 1, Nisan 2009, s. 137-141. © 2017, Siyasal Bilgiler Fakültesi